vospalek-1

 

vospalek-2

 

Môj volebný program 2016.

Vážený priatelia, čaká nás rušný rok. Voľby prezidenta v USA, v súčasnosti prebieha boj na hraniciach EU, silná vlna migrantov a naviac v tomto roku máme voľby do Národnej Rady na Slovensku. Všetky tieto záležitosti majú vplyv na naše životy a na životy našich detí. Jedným slovom je to naša budúcnosť. Mne ako človeku záleží ako bude vyzerať naša budúcnosť a v akom štáte a svete budú vyrastať naše deti. Kandidujem do Národnej Rady Slovenska vo voľbách 2016. Uchádzam sa o Váš hlas a preto cítim za povinnosť informovať Vás o mojom programe s ktorým idem do volieb.

 

V prvom rade sa cítim byť otec piatich detí a manžel, v druhom rade biznismen, v treťom rade filantrop a v štvrtom rade politik. Slovo politik je pre mňa veľmi silné a nerád ho používam. Pod termínom politik si predstavujem známu osobnosť s bohatými skúsenosťami, všeobecným rozhľadom a hlavne dobrého rozvážneho človeka. Necítim sa byť politikom. Cítim zodpovednosť za svoje skutky, cítim povinnosť vrátiť spoločnosti čosi viac. Cítim, že musím pomôcť chudobe, cítim že musím pomôcť diskriminovaným ľuďom. Cítim toho veľa čo mám spraviť. Uchádzam sa o váš hlas vo voľbách do NR 2016. Nejdem tam za politika, idem s čistou myšlienkou pokračovať v doterajšej práci, idem tam bojovať za chudobu, za Rómov, za všetkých slušných ľudí ktorí žijú na Slovensku, za ľudí ktorí potrebujú pomoc. Pomáhať budem aj v prípade, že sa do parlamentu nedostanem. Boh ma požehnal a je so mnou na mojej ceste, počúvam ho, rozprávam s ním. Mám prácu a zdravú rodinu. To je pre mňa najpodstatnejšie a tak som v živote šťastný.

 

Téma 1: Pomoc podnikateľom. .Usilovať sa a podporovať zníženie odvodovej povinnosti zamestnávateľov. .Minimálnu mzdu riešiť podľa regionálnych rozdielov. / iná by bola v Bratislave a iná v Košiciach/ .Neplatiť daň z penálou. Penále sa pri momentálnej agende rieši tak, že ho podnikateľ zaplatí a naviac z neho ešte zaplatí daň. Podľa súčasného stavu je to jeho zisk. .Novelizovať Zákonník Práce, hlavne časť o Agentúrach. Tak aby nebolo podmienené 2 roky a prestup do kmeňového stavu. Z môjho pohľadu je to protiústavné. Človek by mal mať právo sám sa rozhodnúť či byť externý alebo kmeňový zamestnanec. .Predlženie zmluvy na dobu určitú bez obmedzenia. Tak aby sa mohla predlžovať hocikoľko krát. . Zasadiť sa o kontrolný mechanizmus a povinnosť aby zo Štátnych zákaziek bol vyplatený aj ten posledný ktorý je na konci reťazca. .Ak podnikateľ zamestná dlhodobo nezamestnaného, dať jeho dávku podnikateľovi aby navýšil o túto sumu mzdu, aby sa pracovať oplatilo viac ako byť nezamestnaný.

 

Téma 2: Sociálna. . Rodiny s deťmi sú základným pilierom našej spoločnosti. Chcem sa zasadiť o zmenu legislatívy aby pracoval podľa možnosti minimálne jeden z rodičov. . Zvýšenie rodičovských príspevkov. .Dlhodobo nezamestnaní sa ocitli na okraji spoločnosti a jej záujmu. Štát by mohol určiť také podmienky pre realizáciu štátnych zákaziek, aby každý realizátor musel zamestnať určité percento dlhodobo nezamestnaných, napríklad 1 %. Ide najmä o výstavbu ciest a diaľnic, ale aj iných významných verejných zákaziek Podobne by mali postupovať aj ďalší verejní zadávatelia zákaziek, ako sú VÚC, mestá a obce. .Mám záujem pomôcť zdravotne postihnutým obyvateľom, ktorí sú ďalšou sociálne zraniteľnou skupinou. Často narážajú v živote na množstvo nepochopenia a byrokracie. Majú veľký problém nájsť a udržať si prácu a byť tak užitoční. Preto presadzujem rýchlejšie, jednoduchšie a početnejšie zriaďovanie chránených dielní pre túto skupinu obyvateľov. Pomohlo by aj vytváranie chránených pracovísk s podporou štátu priamo vo výrobných prevádzkach podnikov a službách rôzneho druhu. . Treba novelizovať zákon o osobnom bankrote, ktorý je nefunkčný a nedáva tak šancu dostať sa z dlhovej pasce. Je to možnosť, ako dať človeku, ktorý má veľké dlhy, druhú šancu na nový štart do života. .Budovať a pokračovať v stavaní sociálnych bytov. Musíme dať šancu a pomáhať mladým rodinám pri štarte.

Téma 3: Rómska. .V prvom rade stabilizovanie terénnych pracovníkov, aby podľa možnosti nešlo len o projekty ale o dlhodobé pracovné miesto s ktorým sa ráta tak ako napríklad s profesiou učiteľa. .Rómsky asistent aby bol naozaj rómsky. Jednoducho prv ponúknuť prácu vyštudovanému Rómovi. .Aj naďalej budovať a sieťovať Komunitné centrá. .Pomáhať pri zlegalizovaní čiernych stavieb. .Pokračovať v stavaní škôl a škôlok ale v prvom rade ak je možnosť aby deti navštevovali školu spolu s majoritou tak to sledovať prísnejšie aby to tak bolo. .Postupne znižovať prvé ročníky v Špeciálnych školách. . Dvojitá kontrola, ak určí školský psychológ, že dieťa má nastúpiť do špeciálnej školy. Musí byť posudok od nezávislého psychológa či to tak naozaj je. . Štipendia pre všetkých, ktorí majú na to aby navštevovali školu ale nemajú na základné potreby. . Kontrolovať aby peniaze išli tam kam majú. Začať treba aj u nás napríklad nepodporovať často krát malé festivaly, ktoré nemajú úroveň ani kvalitu. Tie peniaze si viem predstaviť úplne inde. Pozrite na momentálne často spomínané Mašlíčkovo. Tam sa zíde každý cent a takých častí máme požehnane. . Zabezpečiť pravidelnú finančnú podporu našich Rómskych novín, Rómskych relácii, redakcii, spisovateľov, nadaných detí. . Vybudovať na Slovensku Rómske múzeum na ktoré budeme všetci hrdý. .Povinnosť štátu zamestnať v štátnej správe čo najviac vyštudovaných Rómov. Polícia, úrady atď. . Pomoc starostom, primátorom pri budovaní infraštruktúry v rómskych osadách. Tak aby deti mohli do školy prísť čisté tak ako vyšli z domu, aby mohla sanitka prísť čo najbližšie k pacientovi aj v osade, aby sme mali vodu a nie jednu studňu v osade tak ako to bohužiaľ je dnes v niektorých častiach. .Veľký dôraz kladiem aby sme mali Rómskeho ombudsmana, ktorý by prijímal podnety a sťažnosti na porušovanie ľudských práv. .V každom okrese vybudovať kanceláriu, tak aby boli sieťované a aby neboli len štatistami, ale aby pomáhali samotným Rómom pri ich dennodennom živote a problémoch. Podobne ako to bolo niekedy, takzvané Cigánske otázky. Pomoc pri vyplňovaní tlačív, pomoc pri zamestnaní, pri narodení dieťaťa, pri úmrtí atď. V tých kanceláriách zamestnať ľudí nie podľa toho koho je kamarát ale podľa zásluh. Máme v každom okrese šikovných Romákov ktorí pomáhajú aj teraz. Doterajšia sieť kancelárii splnomocnenca nestačí. .Úrad splnomocnenca presunúť pod iné ministerstvo. Ideálne ministerstvo práce soc. vecí a rodiny. . Lepšia spolupráca s tretím sektorom. . Lepšia spolupráca s cirkvami, ktoré spravili oveľa viac práce ako peniaze a programy EU. .Lepšia spolupráca všetkých rómskych a nerómskych aktivistov tak aby sme sa zbližovala nie skupinkovali. .Dať priestor novým mladým študovaným Rómom a podporovať ich na ceste tak aby čo najviac vstupovali do verejných funkcii a štátnej správy.
Sú to pre mňa veľmi citlivé témy a nedá sa menovať všetko kde vidím nedostatky. Myslím, že svet nespasím, ale mali by sme začať všetci od seba a vo svojich srdciach. Prvá zmena by mala byť lepšia spolupráca a spájanie inteligentných ľudí tak aby úroveň nášho života rástla a aby sme si navzájom pomáhali a podporovali sa. Mojím cieľom je stabilizácia strednej triedy ktorá je momentálne na úpadku. Potrebujeme čo najviac zamestnaných ľudí na Slovensku. Kvalitnú a dostupnú lekársku starostlivosť. To všetko dosiahneme len rozumnou politikou.

 

Dokážeme to len spolu s úctou Stanislav Vospálek.

Informujeme

31.1.2016 » kapela Gipsy Gold - Zlaté Klasy pridala novú pesničku

30.1.2016 » kapela Gipsy Gold - Zlaté Klasy pridala 3 nové videá

29.1.2016 » kapela Gipsy Gold - Zlaté Klasy pridala nové video

27.1.2016 » kapela Gipsy Gold - Zlaté Klasy pridala nový obrázok

27.1.2016 » kapela Gipsy Gold - Zlaté Klasy pridala 3 nové videá

26.1.2016 » kapela Gipsy Gold - Zlaté Klasy pridala 11 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela Gipsy terni čajori Soľatar pridala nový obrázok

5.11.2015 » kapela Gipsy terni čajori Soľatar pridala 40 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela Monika Rigová pridala 97 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela Monika Rigová pridala 39 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela Gipsy Virtuóso - Dunajská Streda pridala 5 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela Gipsy Virtuóso - Dunajská Streda pridala 12 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela Phurikane giľa - Starodávne piesne pridala 101 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela Lavutara Porubka pridala 78 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela Lavutara Porubka pridala 178 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela Sendreiovci pridala 69 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela Sendreiovci pridala 35 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela Gipsy Culy - Trebišov pridala 733 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela Gipsy Culy - Trebišov pridala 61 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela Kmeťoband pridala 8 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela Kmeťoband pridala 52 nových pesničiek

5.11.2015 » kapela City Boys Kamil - Trnava pridala 24 nových obrázkov

5.11.2015 » kapela City Boys Kamil - Trnava pridala 214 nových pesničiek

16.10.2015 » kapela Monika Rigová pridala 2 nové videá

16.10.2015 » kapela Phurikane giľa - Starodávne piesne pridala nové video

16.10.2015 » kapela Gipsy Culy - Trebišov pridala 4 nové videá

16.10.2015 » kapela Gipsy Artep - GARANSKY pridala 5 nových videí

16.10.2015 » kapela Kmeťoband pridala nové video

16.10.2015 » kapela Pupoband - Bratislava pridala 6 nových videí

16.10.2015 » kapela BENGAS (ČR) pridala nové video

Vybrané kapely

Kmeťoband

Celebrity - koncertné kapely, Funky štýl
Slovensko

Naposledy pridané videá

Gipsy Gold - Zlaté Klasy
Gipsy Gold - Zlaté Klasy
Gipsy Gold - Zlaté Klasy
Gipsy Gold - Zlaté Klasy
reklama
Gipsy Gold - Zlaté Klasy
mert a nezeset
Gipsy Gold - Zlaté Klasy
gipsy gold