BIBLIA

Slovenské slovo evanjelium pochádza z gréckeho ευαγγέλιον (doslovný význam dobré správy) , ktorým kresťania označovali svoje učenie. Ich autorstvo býva zvyčajne tradíciou pripisované niektorému z Ježišových žiakov - apoštolov alebo ich bezprostredným žiakom (Marek, Lukáš), ktorí zachytili ich rozprávanie.

Videos

K tejto kapele nie sú dostupné videá

Concerts

K tejto kapele nie sú dostupné koncerty

Photos

Music

Evanielium pal o Marek

Description

Slovenské slovo evanjelium pochádza z gréckeho ευαγγέλιον (doslovný význam dobré správy) , ktorým kresťania označovali svoje učenie. Ich autorstvo býva zvyčajne tradíciou pripisované niektorému z Ježišových žiakov - apoštolov alebo ich bezprostredným žiakom (Marek, Lukáš), ktorí zachytili ich rozprávanie.