BIBLIA

Slovenské slovo evanjelium pochádza z gréckeho ευαγγέλιον (doslovný význam dobré správy) , ktorým kresťania označovali svoje učenie. Ich autorstvo býva zvyčajne tradíciou pripisované niektorému z Ježišových žiakov - apoštolov alebo ich bezprostredným žiakom (Marek, Lukáš), ktorí zachytili ich rozprávanie.

Videos

K tejto kapele nie sú dostupné videá

Concerts

K tejto kapele nie sú dostupné koncerty

Photos

Music

Evanielium pal o Marek

 • Evanielium pal o Marek 2
 • Evanielium pal o Marek 3
 • Evanielium pal o Marek 4
 • Evanielium pal o Marek 5
 • Evanielium pal o Marek 6
 • Evanielium pal o Marek 7
 • Evanielium pal o Marek 8
 • Evanielium pal o Marek 9
 • Evanielium pal o Marek 10
 • Evanielium pal o Marek 11
 • Evanielium pal o Marek 12
 • Evanielium pal o Marek 13
 • Evanielium pal o Marek 14
 • Evanielium pal o Marek 15
 • Evanielium pal o Marek 16
 • Predslov - Lav 1

Description

Slovenské slovo evanjelium pochádza z gréckeho ευαγγέλιον (doslovný význam dobré správy) , ktorým kresťania označovali svoje učenie. Ich autorstvo býva zvyčajne tradíciou pripisované niektorému z Ježišových žiakov - apoštolov alebo ich bezprostredným žiakom (Marek, Lukáš), ktorí zachytili ich rozprávanie.