Deti Kesaj tchave - Kežmarok

Rómska víla ktorá hlása že ten kto chce lásku mať, musí ju vedieť najprv sám dať. Všetko začína okolo roku 2000 v podtatranskom meste – Kežmarku, z iniciatívy manželov Akimovych (profesionálny hudobník a sociálna pracovníčka). Čerstvo vytvorený kolektív je zprvu najmä platformou pre sebarealizáciu rómskej mládeže zo segregovaného a znevýhodneného prostredia. Ale veľmi rýchlo, následujúc dobré rady dobrej víly Kesaj, ktorej meno nesie skupina vo svojom názve, sa títo mladí hudobníci, speváci a tanečníci, stávajú sťa by « misionármi » krásnej myšlienky ľudského spolunažívania. Nevieme či sú to čary dobrej víly, alebo žičlivý osud, každopádne ich mladosť, hravosť, talent a očividná radosť zo spevu, hudby a tanca, si čoskoro získavajú početné rady divákov nielen doma na Slovensku, ale i vo Francúzsku, Poľsku, Čechách, Maďarsku či Švajčiarsku, ba i v Macedónsku... Tieto úspechy sú pravdaže aj výsledkom tvrdej práce : vedenie súboru, zložené z profesionálnych hudobníkov, neustále dbá o v...   » Read more...
Phone
Ivan Akimo... Ivan Akimov : 052 /7731 078, 0905 /241 025
E-mail
kesaj.tcha... kesaj.tchave@gmail.com
Web
http://yep... http://yepce.fr/kesaj/

Videos

K tejto kapele nie sú dostupné videá

Concerts

K tejto kapele nie sú dostupné koncerty

Photos

Music

Album

 • Deti Kesaj tchave - Amaro dzivipen
 • Deti Kesaj tchave - Cinas man
 • Deti Kesaj tchave - Dari dari
 • Deti Kesaj tchave - E godi mange dzungali
 • Deti Kesaj tchave - Luma amenca
 • Deti Kesaj tchave - Mamocko
 • Deti Kesaj tchave - Me tutu na kamav
 • Deti Kesaj tchave - Nane oda lavutaris
 • Deti Kesaj tchave - Niko na dzanel
 • Deti Kesaj tchave - O kham svicinel
 • Deti Kesaj tchave - Romna mange me ilom
 • Deti Kesaj tchave - To sara
 • Deti Kesaj tchave - Zelene jakha

Description

Rómska víla ktorá hlása že ten kto chce lásku mať, musí ju vedieť najprv sám dať. Všetko začína okolo roku 2000 v podtatranskom meste – Kežmarku, z iniciatívy manželov Akimovych (profesionálny hudobník a sociálna pracovníčka). Čerstvo vytvorený kolektív je zprvu najmä platformou pre sebarealizáciu rómskej mládeže zo segregovaného a znevýhodneného prostredia. Ale veľmi rýchlo, následujúc dobré rady dobrej víly Kesaj, ktorej meno nesie skupina vo svojom názve, sa títo mladí hudobníci, speváci a tanečníci, stávajú sťa by « misionármi » krásnej myšlienky ľudského spolunažívania. Nevieme či sú to čary dobrej víly, alebo žičlivý osud, každopádne ich mladosť, hravosť, talent a očividná radosť zo spevu, hudby a tanca, si čoskoro získavajú početné rady divákov nielen doma na Slovensku, ale i vo Francúzsku, Poľsku, Čechách, Maďarsku či Švajčiarsku, ba i v Macedónsku... Tieto úspechy sú pravdaže aj výsledkom tvrdej práce : vedenie súboru, zložené z profesionálnych hudobníkov, neustále dbá o vytvorenie priaznivého prostredia pre umelecký rast jednotlivcov i kolektívu, dávajúc čo najväčší priestor kreativite a osobnému nasadeniu, usilujúc sa pri tom o zachovanie autenticiy, ale i napredovanie a experimentovanie, udržujúc si čistotu žánru zdedenú po svojich predkoch... Deti Kesaj, Kesaj Čhave, Enfants Kesaj, Kesaj Children, Diesci Kesaj..., to sú rôzne jazykové obdoby svedčiace o bohatej, aj keď krátkej histórii súboru, ktorý je zároveň krásným a hrdým príkladom podstaty rómskeho bytia : spev a tanec je ešte stále súčasťou ich každodenného života, je to priam nevyhnutnosť. Bez spevu a tanca by proste nemohli žiť... Náš súbor "Deti Kesaj", alebo "Kesaj čhave" po rómsky, existuje už 8 rokov. V názve nesie meno dobrej rómskej víly z rozprávok, ktorá hlása že láska lásku plodí a dobro je zmyslom života. V tomto duchu pôsobíme v marginalizovanom prostredí rómskych osád podtatranského regiónu a dávame priestor na zmysluplnú seberealizáciu deťom a mládeží ktorá sa prostredníctvom svojej vlastnej kultúry sama presúva na vyššie stupienky spoločenskej integrácie. Súbor je nesmierne aktívny, zožal množstvo domácich i medzinárodných úspechov, do roka je minimálne 4 - 5 krát v zahraničí, a v kalendári podujatí sú akcie i na viac rokov dopredu. Za tým je každodenná, cieľavedomá práca celého kolektívu, ktorý, napriek nie priaznivým materiálnym podmienkám, sa vždy dokáže zomknúť a vydať zo seba všetko, skanalizovať tú úžasnú energiu a kreativitu, ktorú v sebe deti majú, ale nie vždy ju majú kde a ako uplatniť. Z čerstvej aktuality súboru môžeme spomenúť dva priame prenosy pre STV – Deň otvorených dverí STV v Bratislave a Cyrilometodské slávnosti v Nitre, vysielanie pre francúzsko-nemecký TV kanál Arte, zábery pre CNN a Discovery Chanel, umelecký zájazd vo Francúzsku, účinkovanie na Jánošíkových dňoch v Terchovej, Sziget Festival Budapešť, EĽRO Kežmarok, Feman Košice, Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Klášťori, Dni židovskej kultúry v Giraltovciach. V novembri nás opäť čakajú diváci v Paríži a v Bretónsku a zastavíme sa v Maďarsku Občianské združenie Kežmarský hlas, ktoré súbor Deti Kesaj zastrešuje, je realizátorom Programu Roms et Voyageurs, iniciovaným francúzskym Ministerstvom zahraničných vecí, ktorý spočíva v rozvoji neformálneho vzdelávania rómskej mládeži v krajinách Strednej a Východnej Európy. Vo svojich aktivitách nachádzame podporu aj zo strany Úradu vlády SR a Ministerstva kultúry SR, ako i zo strany súkromných sponzorov z podnikateľskej oblasti. Členovia súboru majú tiež bohaté skúsenosti s vedením tvorivých umeleckých dielní v speve, tanci a hudbe na domácej i medzinárodnej úrovni Kesaj Čhave ponúkajú programové bloky rómskych piesní a tancov vo vlastnej úprave a štylizácii v trvaní od 5 min. do 2 hodín na scéne.