Voľby do Európskeho parlamentu sobota 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

Kde môžem voliť?

Voliči na Slovensku musia voliť v príslušnej volebnej miestnosti na základe svojej adresy trvalého pobytu. Ak nemôžete hlasovať vo volebnom obvode, v ktorom ste zaregistrovaný, môžete požiadať obecný úrad o voličský preukaz, ktorý vám umožní hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.
Voličom zapísaným do zoznamu voličov obecný úrad doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb. V oznámení bude uvedené číslo volebného okrsku, adresa volebnej miestnosti a informácia o úprave hlasovacieho lístka.

Od akého veku smiem voliť?

Na Slovensku môžete voliť v európskych voľbách ak máte v termíne konania volieb dovŕšených 18 rokov.

Koľko poslancov si volíme do Európskeho parlamentu na Slovensku?

Voliči budú v roku 2019 voliť 14 poslancov do Európskeho parlamentu, to je o jedného viac ako vo voľbách v roku 2014. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.