Roma történelem során sok tragédia történt: 1782-ben Szlovákiában az úgyn. Hontiansky folyamat során, ahol egy csoport roma vádoltak a kannibalizmusmal, és ezt később drasztikusan kivégeztek 40 ártatlan embert. 1928-ban a falu Pobedim végezték roma pogrom, miközben hat embert öltek meg. A világ figyelmét 1929-ben felkeltette egy Kosicke városban indított bírósági perben Angliában, ahol a romákat kannibalizmusmal vádolták. Bár a bíróság cáfolta ezt a tényt, az egész esemény negatív hatással volt a közvéleményre, és tovább rontotta kapcsolatokat a többségi társadalom felé a romákkal szembeni: több önkormányzat ,őslakosok roma öntött el. A legnagyobb tragédia az európai romáknak, a második világháború volt, amikor ők voltak a náci faji elméletek tekinthető – mint zsidókat – az alsóbbrendű faj. Az egyes országok szállítottak egy speciális koncentrációs tábor Auschwitz-Birkenauban, amely során megöltek közel 20.000 európai romát. Bár a romák Szlovákiában deportáltak koncentrációs táborokba, amennyiben több megkülönböztető intézkedések: nem utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön a városokban és falvakban, hogy csatlakozzon csak korlátozott napok és órák: a férfiak hoztak létre külön munkatáborokba. Megszállása után a szlovákiai, a német megszálló hadsereg 1944 szeptemberében jött és több helyen tömeges kivégzések áldozatául estek ismér a romák. Miután a második világháború végetért, az állami politika összpontosított burkolt vagy nyílt asszimilációt a romákkal szembeni. 1958-ban olyan örvényt hoztak mely szerint”tartós letelepedést adtak ki vándorló személyekre”, amely szerint erőszakosam korlátozták a a roma népesség (oláh cigányok) mobilitást. Az áltudományos érvelés már rámutatott arra, hogy a romák indiai hazájában valószínűleg nem alkottak egy etnikai csoportot, hogy nyelvük a szleng szintjén mozog, hogy nem alkotnak saját kultúrát, majd ezt követően arra következtettek, hogy nem jogosultak a saját etnikai létükre sem: nem szabad, nem alapíthattak alapul roma folklór -, sportegyesületek, nem aadhtattak ki bármilyen Roma újságot. Az állami politika romákkal szembeni kezelik szociálisan elmaradott lakosság csoport: állami intézkedések elsősorban a roma települések pusztítására összpontosítottak és különféle szociális támogatástokat adtak , azoknak a nőknek, akik egyetértettetk a sterlizációval. Az akkori állami politik 70-es évek közepétől a 80-as évek végéig támogatta a ” a magas létszámú egészségtelen populáció szaporodásának csökkentését” c.projekt.

1989 novembere után, a szlovákiai romák életében sokminden változott: létrejöttek különböző politikai pártok a választási időszakban 1990-1992 romák és képviselőik, a szövetségi és a nemzeti parlamenteknek. A szlovák kormány elfogadta április1991 9-én elfogadta a a romák kezelésére vonatkozó alapelveket, ezáltal azok ugyanazok jogokkal rendelkeznek, mint más etnikai kisebbségek a Szlovák Köztársaság területén és biztosította annak érdekében, hogy támogatják a saját kultúrájukat fejlődését, az oktatásban és képzésben egyarámtóónt. Kezdtek megjelenni roma folyóiratok, eredeti művek cigány íróktól 1991-ben alalkult az Eperjesi szakmai roma színház Romathan Egyetem Nyitrai Pedagógia Karon működik a Roma Kultúra Tanszék , amelyre a felkészíto a roma tanulókat – leendő roma gyerekek tanárjait. A novembeir változások a romák az életér egy másik dimenzióba helyezték : ez a magas munkanélküliség, a rossz szociális biztonság a szegény roma települések növekvő szegénysége, reménytelenség érzése és képtelenség megoldani a saját egzisztenciális problémákat, egyre nagyobb az alkoholizmus, bűnözés, romák és többségi lakosság közötti kapcsolatok éleződése. A népszámlálás 1991-ben, lehetővé a romáknak (először hatvan év után), hogy jelentkezzenek és vállalják roma nemzetiségüket. Ezt a lehetőséget közel 81.000 fő használta ki. Miközben a települési közigazgatási hivatalokban, viszony évente háromszor ennyi romát számláltak. Ez annak köszönhető, hogy, többek között elmaradott a roma etnikai tudat, alacsony fokú az etnikai csoportok közötti integráció, felkészületlenség és hatása ellentmondásos roma politikai és kulturális szervezetek.

2002 ben 89 920 elakos vallota magát romának, miközben 380 ezer valódi létszámuk Szlovákiában. 620 roma település