Manky Fizer
Šavo sim
Manky Fizer
Ja a Cigansky oheň
Kresťanská misia Maranata
Svedectvo muža ktorí bol spútaný alkoholom.
Kresťanská misia Maranata
Svedectvo ženy ktorá vo svojom živote prežila veľa rán.
Kresťanská misia Maranata
Svedectvo známeho hudobnika zo skupiny Gipsy Rytmus , Ktorý žil vo svete alkoholu, zábavy, sexu.
Kresťanská misia Maranata
Svedectvo obratenej sestri ktorá bola v putach temna. A Pán Ježiš ju oslobodil.